PDKS

Web Tabanlı Personel Devam Kontrol Sistemi

Personel Devam Kontrol Programı

web tasarım

Personel Devam Kontrol Sistemleri (PDKS); personelin aktif çalışma zamanını kontrol altına alarak işletme verimliliği ve karlılığının arttırılmasını sağlar. Günümüzde işletmeler çeşitli sorunlarla baş etmeye çalışırken birçoğu bu konuyu gözardı etmektedir. Oysa, personel kontrolü firmaların en büyük sorunlarından biridir. Bu işlevi otomatik olarak çözmek için geliştirilen Polimek Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) ve Geçiş Kontrol Sistemi (GKS) şirket personelinin, işe giriş-çıkış zamanlarının kayıt altına alınması ve bu kayıtlarla ilgili günlük ve aylık raporların oluşturulmasını sağlayan, bilgisayar tabanlı bir sistemdir. Personel Devam Kontrol Sisteminde (PDKS) işletmelerin ihtiyaçlarına göre farklı ekipmanlar kullanılabilmektedir. Personel Devam Kontrol Sisteminde (PDKS) kullanılacak kart tipine (Proximity veya Mifare kart) göre uygun kartlı okuyucular [Proximity Kart Okuyucu; Mifare Kart Okuyucu] seçilebilir veya parmak izi okuyucular ile de personel devam kontrolü (pdks) yapılabilir. Personel Devam Kontrol Sisteminde (PDKS) terminal üzerinde biriken giriş ve çıkış zamanları merkezi bilgisayara aktarılarak Personel Devam Geçiş Kontrol Programı (PDKS Programı) vasıtası ile personel devam kontrolü yapılmaktadır. Polimek PDKS konusunu bie adım daha ileri götürerek web tabanlı PDKS yi üretmiştir. İnternet üzerinde çalışan PDKS programı sayesinde dünyanın her yerinden personelin kontrolü mümkündür.

Personel Devam Kontrol Programında (PDKS Programı) istenildiği kadar personel tanımlaması yapılarak personellerin genel ve özlük bilgileri girilebilir, sisteme kayıtlı fotoğrafları girilebilir. Personel Devam Kontrol Yazılımında (PDKS Yazılımı) toplanan bilgiler bilgisayarda işlenerek gerekli istatistiksel sonuçlar ve puantaj dökümü elde edilmektedir. Personele ait normal ve fazla mesailer ile hafta sonu, izin gibi bordroya esas olan hak ediş değerlerinin gün ve/veya saat cinsinden hesaplanması Personel Devam Kontrol Sistemi programı (PDKS Programı) ile sağlanmaktadır. Bu sayede puantaj ve bordroya esas olan bilgilerin kolay ve çok kısa bir süre içinde hazırlanması mümkün olmaktadır. [Personel Devam Takip Çizelgesi- Puantaj Cetveli]

Personel Devam Kontrol Programında toplanan bilgiler bilgisayarda işlenerek gerekli istatistiksel sonuçlar ve puantaj dökümü elde edilmektedir. Personele ait normal ve fazla mesailer ile hafta sonu, izin gibi bordroya esas olan hak ediş değerlerinin gün ve/veya saat cinsinden hesaplanması Personel Devam Kontrol Sistemi (PDKS) programı ile sağlanmaktadır.

Personel Devam Kontrol Sistemlerinde (PDKS) firmaların ihtiyaçlarına göre farklı ürünler kullanılabilir. [Proximity kart okuyucu; parmak izi okuyucu, yüz tanıma okuyucusu, turnike vs..] Dilenirse turnike sistemleri de personel devam kontrol sistemlerine (PDKS) entegre edilerek Turnikeli PDKS yapılabilir.